Deb's Australian Labradoodles

Forever your friend

GASTGEZINWij zijn op zoek naar gastgezin(nen). Wat houdt een gastgezin precies in? Een gastgezin kan zich gewoon inschrijven bij Deb's Australian Labradoodles. 

Het gezin moet niet meer dan 30 minuten vanaf Nieuwegein wonen. Het gezin moet voldoende ruimte hebben (tuin), tijd en aandacht kunnen schenken aan de pup en bereid willen zijn om met de pup naar een gehoorzaamheid cursus te gaan. Het gastgezin voedt en verzorgt de pup alsof het hun eigen hond is. Dit houdt in dat alle inentingen en voeding voor rekening komen van het gastgezin. Het gastgezin betaalt alleen het inschrijfgeld, maar niet de aanschafkosten van een pup. Deb's Australian Labradoodles blijft in alle opzichten eigenaar en de kosten die voortvloeien ten behoeve van de fok komen voor rekening van de fokker. Het gastgezin moet tevens bereidwillig zijn,  wanneer de fokker de hond nodig heeft voor keuringen, eventueel voor andere doeleinden, deze met de fokker mee te geven. Het gastgezin moet gedurende de loopsheid  (van de fok periode ) tot en met de bevalling van de hond deze bij de fokker achter te laten. Nadat de puppy's zijn uitgevlogen kan de hond weer terug naar het gastgezin. In overleg met het gastgezin kan de hond eventueel bij het gastgezin bevallen. Dit kan allemaal in overleg met het gastgezin en de fokker. Wanneer de hond de leeftijd bereikt van 1 1/2 jaar, moet de hond gekeurd en getest worden. Uit de testen zal moeten blijken of dat de hond voor de fok gebruikt kan gaan worden. Blijkt dat niet het geval, dan  kan het gastgezin ervoor kiezen de hond over te nemen van de fokker, Wanneer het gastgezin besluit om de hond te houden, dan kan het gastgezin de hond laten steriliseren / castreren en dan gaat het eigendom recht over naar het gastgezin. Dit word allemaal contractueel vastgelegd,

Wanneer de fokker om één bepaalde reden inziet dat het gastgezin zich niet aan het contract houdt, dan heeft de fokker het recht de hond om bij het gastgezin weg te halen. De fokker heeft tevens het recht allen tijde het recht om zonder reden van opgaaf de hond bij het gastgezin weg te halen om wat voor reden danook. Wanneer de gezinssituatie van het gastgezin wijzigt en zij om één of andere reden niet meer voor de hond kunnen zorgen, dan gaat de hond terug naar de fokker. Het gastgezin heeft geen recht om de hond tussentijds te verkopen of te laten dekken, wanneer het eigendom recht bij de fokker ligt. Wanneer u besluit om gastgezin te willen worden van één van de honden van Deb's Australian Doodles ondertekent u een contract met  daaraan gekoppelde voorwaarden en hoort u zich daar aan te houden.